Activiteiten

Nevenfuncties

 • Plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • Voorzitter Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding, Ministerie van Defensie
 • Hoofddocent Grotius Opleiding Personenschade
 • Hoofddocent Specialisatieopleiding Advocatuur Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland en Rechtbank Den Haag
 • Lid Raad van advies De Bureaus
 • Lid Bindend Advies Kamer van Het Letselhuis
 • Hoofdredacteur Verkeersrecht
 • Hoofdredacteur Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht
 • Lid Redactieraad Tijdschrift voor Privaatrecht
 • Vaste annotator Nederlandse Jurisprudentie

Recente activiteiten

 • 25 en 26 november 2016 verdediging preadvies Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland, Leiden
 • 9 november 2016 Toekomstvisies op vergoeding van personenschade, voordracht symposium Achmea Personenschade, Zeist
 • 10 oktober 2016 Vergoeding van personenschade: beter dan een loterij? Voordracht VNAB Kennisbijeenkomst, Rotterdam
 • 5 oktober 2016 voorzitter expertmeeting zorgschade. De Letselschade Raad, Den Haag
 • 26 september 2016 Voordracht Verdieping aansprakelijkheidsrecht, Mastercourse Aansprakelijkheidsrecht, EUR
 • 21 september 2016 Voordracht ‘Tranen met duiten’, Gastcollege UvA, Amsterdam
 • 19 september 2016 deelname (op uitnodiging) bijeenkomst onderzoeken schadeverhaal Ministerie van Veiligheid & Justitie, Den Haag
 • 9 september 2016 Schade en schade van derden, voordracht Specialisatie opleiding Personenschade, Grotius, Den Dolder
 • 8 september 2016 Arbeidsongevallen en beroepsziekten, voordracht PostAcademische Leergang Arbeidsrecht, Amsterdam
 • 29 augustus 2016 deelname (op uitnodiging) bijeenkomst Slachtofferbeleid Ministerie van Veiligheid & Justitie, Den Haag
 • 30 juni 2016 Oppositie promotie J.E. van de Bunt, Leiden
 • 22 juni 2016 Oppositie promotie P.W. den Hollander, Leiden
 • 20 juni 2016 Verzilveren van letselschade, een reflectie, voordracht bezinningsdag Rechtbank Noord-Nederland, Wormer
 • 1 juni 2016 Actualiteiten schadevergoedingsrecht, voordracht Vereniging van Letselschade Advocaten, Nijkerk
 • 24 mei 2016 Culturen van letselschadeafwikkeling, voordracht afscheidssymposium F.Th. Kremer,directeur Personenschade Instituut van Verzekeraars, Den Haag
 • 17 mei 2016, cursus actualiteiten aansprakelijkheidsrecht, Grotius specialisatieopleiding Personenschade
 • 10 mei 2016, voorzitter expertmeeting Zorgschade, De Letselschade Raad
 • 3 maart 2016, The Personal Injury Process, Comparing Legal Cultures, PI Claims in The Netherlands, voordracht British Institute of International and Comparative Law, London
 • 18 februari 2016, Voorzitter expertmeeting Zorgschade, De Letselschade Raad
 • 13 november 2015; interview NRC Handelsblad over de hoogte van schadevergoedingen in Nederland
 • 21 juli 2015; interview De Volkskrant over belang van smartengeld
 • 20 juli 2015; reactie Dit Is De Dag op wetsvoorstel affectieschade. Beluister het fragment
 • 26 januari 2015; voordracht “Van smart naar geld: compensatie, erkenning, genoegdoening?“, lustrumsymposium Instituut Asbest Slachtoffers, Den Haag

Eerdere activiteiten/functies

 • 2011: voorzitter ‘Commissie Lindenbergh’, advisering over compensatie aan slachtoffers van seksueel misbruik van minderjarigen in Rooms-katholieke instellingen. Zie: Compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen, Advies aan de Bisschoppenconfenrentie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen en Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.
 • 2009-2013: Lid College voor Osteopatie
 • 2009-2012: Lid beroepscommissie Nederlands Instituut voor Register Experts (NIVRE)
 • 2009-2011: Lid bestuur Stichting Tegemoetkoming Legionella-slachtoffers
 • 2008-2010: Voorzitter Projectgroep Gedragscode Medische Aansprakelijkheid (GOMA)
 • 2008-2010: Lid Stuurgroep Gedragscode Medische Aansprakelijkheid (GOMA)
 • 2007-2015: Vaste annotator Ars Aequi (AA)
 • 1999-2013: Lid redactie Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S)
 • 1999-2012: Lid redactieraad Nieuwsbrief Personenschade
 • 1999-2012: Voorzitter redactie Maandblad voor Vermogensrecht (MvV)
 • 1998-2008: Lid redactie Tijdschrift voor Vergoeding van Personenschade (TVP)