Publicaties

 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij HR 15 december 2017, NJ 2018/209
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij HR 15 december 2017, NJ 2018/193
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij HR 15 september 2017, NJ 2018/164 en 165
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij HR 24 november 2017, NJ 2018/153
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij HR 27 oktober 2017, NJ 2018/152
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij HvJ EU 21 juni 2017, NJ 2018/125
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij HvJ EU 16 februari 2017, NJ 2018/123
 • S.D. Lindenbergh in: Benedict Winger, Ernst Karner & Ken Oliphant (eds), Digest of European Tort Law, Vol III, Essential Cases on Misconduct, Berlijn: De Gruyter 2018, p. 37-40, 126-127, 215-217, 289-290, 355-356, 420-421, 499-501, 564-565, 645-646, 712-713, 775-776, 888-889, 1103-1104, 1185-1186.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Smartengeld anno 2018’, in: M. Donkerlo, Smartengeld, Den Haag: ANWB 2018.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Blog: Vergoeding van ‘affectieschade”, Schadefonds Geweldsmisdrijven 4 september 2017.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Bank, boos, blij, bedroefd, Enkele opmerkingen over vermogensrechtelijke aspecten van beëindiging van kredietrelaties’, in: B. Assink e.a. (red.), De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders’, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 243-250.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Zorgschade, zoektocht naar knelpunten en oplossingen’, Nederlands Juristenblad (NJB) 2017/1021, p. 1318-1323.
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HvJEU 20 september 2016, Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2017/349 (Ledra Advertising/Commissie en ECB).
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 8 juli 2016, Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2017/262 (TenneT/ABB, Alstom/ABB).
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 14 februari 2017, Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2017/140.
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 24 juni 2016, Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2017/139.
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 10 februari 2017, Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2017/134.
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 23 december 2016, Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2017/133.
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 25 november 2016, Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2017/113.
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 8 juli 2016, Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2017/112.
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 4 oktober 2016, Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2017/89.
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 27 september 2016, Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2017/88.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Blog: Dood door schuld’, Schadefonds Geweldsmisdrijven 8 december 2016.
 • M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh, ‘Schadebegroting en tijdsverloop’, Preadvies Vereniging voor de Vergelijkende Bestudering van het Recht van België en Nederland, Den Haag 2016, p. 301-361.
 • S.D. Lindenbergh & M.R. Hebly, ‘Schadeverhaal via het strafproces’, Nederlands Juristenblad (NJB) 2016/1943, p. 2827-2830.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Een scherpe blik in de glazen bol, Over de noot bij HR 24 december 2000, NJ 2000/248 (Gouda/Lutz)’, in: W.H. van Boom e.a. (red.), Een kwart eeuw, Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan Prof. Mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 307-312.
 • S.D. Lindenbergh, Arbeidsongevallen en beroepsziekten, Deventer: Wolters Kluwer 2016.
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 29 januari 2016, Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2016/167 (A/F).
 • S.D. Lindenbergh, A.I. Schreuder & J.H.J. Verbaan, Een inventarisatie van de mogelijkheden tot sanctionering van leidinggevende functionarissen binnen het civiel-, straf- en bestuursrecht. (Extern rapport). Den Haag: WODC 2016.
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 18 september 2015Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2016/166 (Staat/Habing).
 • S.D. Lindenbergh, ‘Zwolsche Algemene/De Greef. Het standaardarrest over whiplash dat geen rechtsregel bevat‘, in: T. Hartlief & M.G. Faure, De Spier bundel, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 177-185.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Smartengeld anno 2016’, in: M. Donkerlo & C.W. Lutgert (red.), Smartengeld. Uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade, Den Haag: ANWB 2016, p. 5-7.
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 27 november 2015Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2016/138 (M/Vossen Laboratories).
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: Hof ‘s-Hertogenbosch 19 november 2013Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2016/133 (X/London).
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 10 juli 2015Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2016/126 (Hunter Douglas/Verbruggen).
 • S.D. Lindenbergh & W. van Boom, ‘Case studies, The Netherlands’, in: L. Bergkamp, M.G. Faure, M. Hinteregger en N. Philipsen, Civil Liability in Europe for Terrorism-Related Risks, Cambridge: Cambridge University Press 2015, p. 114-184.
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 30 januari 2015Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2015/377 (Staatsloterij/Loterijverlies).
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 12 december 2014Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2015/366 (Achmea/Staat).
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 5 december 2014Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2015/159 (Michielse/Reusel-De Mierden).
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 26 september 2014Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2015/84 (De Jonge/Scheper Ziekenhuis).
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 19 september 2014Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2015/3 (Rijnja/Meerdink-Serbanescu).
 • S.D. Lindenbergh & I. van der Zalm, Schadevergoeding: Personenschade (Monografieën BW B-37)Deventer: Wolters Kluwer 2015.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Schade van derden vanuit een perspectief van benadeelden’, in: F.T. Oldenhuis & H. Vosselman (red.), Derdenschade, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2015, p. 41-52.
 • S.D. Lindenbergh & T. Wallinga, ‘Compensation of Non-pecuniary Loss in The Netherlands: Past, Present, Predictions’The Chinese Journal of Comparative Law, 2015, p. 1-19.
 • E.S. Engelhard, M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh, ‘Gelijkheidsperikelen in het personenschaderecht’Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2015, p. 257-265.
 • M.R. Hebly, J.D.M. van Dongen & S.D. Lindenbergh, ‘Crime victims’ experiences with seeking compensation: a qualitative exploration‘, Utrecht Law Review, 2014, afl. 2, p. 27-36.
 • S.D. Lindenbergh, ‘De letselschadevordering in het strafproces, dat moet beter kunnen‘, Nederlands Juristenblad (NJB), 2014/1959, afl. 38, p. 2696-2702.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Herstel bij letsel. Over de juridische fundering van verplichtingen in herstel‘, in: G.R. de Groot e.a., Kritiek op recht – Liber Amoricum Gerrit van Maanen, Deventer: Kluwer 2014, p. 239-252.
 • S.D. Lindenbergh, annotatie bij: HR 23 mei 2014, Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 2014/387 (Music/Staat).
 • S.D. Lindenbergh & J. Candido, ‘Strafrechter en smartengeld, de civiele vordering in het strafproces als aanjager van een rechtsontwikkeling’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) 2014/21, afl. 5.
 • S.D. Lindenbergh & A.J. Akkermans, Ervaringen met verhaal van schade (Civilologie, deel 7), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2014.
 • S.D. Lindenbergh, J.D.M. van Dongen & M.R. Hebly, ‘Schadeverhaal na misdrijven: ervaringen van slachtoffers‘, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2014, afl. 1, p. 1-17.
 • M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh, Doorbreking van de lange verjaringstermijn en stelplicht en bewijslast bij vorderingen van mesothelioomschlachtoffers op de werkgever. Rechtspraakanalyse 2009-2013. Advies voor het Instituut Asbestslachtoffers (Extern rapport), Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam 2013.
 • S.D. Lindenbergh, Van smart naar geld. Ervaringen van slachtoffers van letselschade, Deventer: Kluwer 2013.
 • S.D. Lindenbergh & M.R. Hebly, ‘Doorbreking van de absolute verjaringstermijn in geval van mesothelioomclaims, de gezichtspunten uit van Hese/De Schelde’, Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), 2013/5, p. 162-172.
 • S.D. Lindenbergh, M.R. Hebly & J.D.M. van Dongen, Je hebt geluk als je van een pauw mag plukken. Ervaringen van slachtoffers van strafbare feiten met het verhalen van hun schade (Extern rapport), Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam 2013.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Abstracties bij vaststelling van schade‘, in: C.J.M. Klaassen & J. Spier (red.), Abstracte schadeberekening, Deventer: Kluwer 2013, p. 1-31.
 • S.D. Lindenbergh & P. Mascini, ‘Schurende dilemma’s in het aansprakelijkheidsrecht: De spanning tussen financiële en relationele compensatie‘, in: W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verweij (red.), Capita civilologie: Handboek empirie en privaatrecht (Civilology Series), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2013, p. 437-457.
 • Y. Bacharias, S.D. Lindenbergh & P. Mascini, ‘Preventie van arbeidsuitval: Ontwikkelingen in arbeidsomstandighedenbeleid en civiele aansprakelijkheid‘, in: W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (red.), Capita civilologie: Handboek empirie en privaatrecht (Civilologie Series, 6), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2013, p. 585-603.
 • S.D. Lindenbergh & A.N.L. de Hoogh, ‘Riscioaansprakelijkheden. Over verwachtingen, ontwikkelingen en verwachtingen’, Ars Aequi 2012, p. 669-675.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Employers’ liability and workers’ compensation: The Netherlands’, in: K. Oliphant & G. Wagner (eds.), Employers’ liability and workers’ compensation. Tort and Insurance Law (Tort and Insurance Law, vol. 3)Berlin/Boston: Walter de Gruyter 2012, p. 351-368.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Damages (in tort)’, in: J. Smits (ed.), Elgar Encyclopedia of comparative law, 2nd edition, Cheltenham: Edward Elgar 2012, p. 286-294.
 • S.D. Lindenbergh & S. Riege, ‘De emancipatie van psychisch letsel in privaatrecht en strafrecht’, TREMA, Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2012, afl. 5, p. 160-166.
 • S.D. Lindenbergh, A.L.M. Keirse, M.B.M. Loos & A.J. Verheij, Beter Burgerlijk Recht, Jubileumbundel van de Vereniging voor Burgerlijk Recht, Deventer: Kluwer. 2012.
 • S.D. Lindenbergh, ‘De prijs van vertraging. Waarom men beter op een vliegtuig kan wachten dan op een rechterlijke uitspraak of betaling van een geldsom’, in: Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan prof. mr. K.F. Haak, Deventer: Kluwer 2012, p. 367-379.
 • S.D. Lindenbergh & G.E. van Maanen, EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos? (Preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht), Deventer: Kluwer 2011.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Legally relevant damage, Artikelen VI.-2:101-VI.-2:211 DCFR’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2011/49, afl. 7, p. 346-350.
 • W.H. van Boom, M. Faure, N.J.H. Huls, S.D. Lindenbergh & W.S.R. Stoter, Energie-efficiency, afwikkeling van letselschade, algemene voorwaarden bij taxi en kinderopvang. Vervolgstudie Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten (Extern rapport), Den Haag: WODC 2011.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Een aansprakelijkheidsrechtelijke breinbreker: angst voor asbest’, in: Ziekmakend werk. Kenniscentrum Milieu en Gezondheid, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2010, p. 50-62.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Over wat schade is… en waarom het bij de vaststelling daarvan in de praktijk zo dikwijls mis gaat‘, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2010/901, afl. 6867, p. 901-909.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Fundamental rights in a private law: anchors or goals in a globalizing legal order?’, in: M. Faure & A. van der Walt (eds.), Globalization and Private Law. The way forward, Cheltenham: Edward Elgar 2010, p. 367-382.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Enforcing the right to property properly. An essay on the shift from injunctive relief to mere compensation‘, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2010, vol. 17, p. 48-57.
 • D.H. de Witte & S.D. Lindenbergh, ‘Schadevergoeding bij tekortschieten: grondslag en begroting‘, in: A.G. Castermans e.a., 40 jaar practicum, rondom onroerend goed, Deventer: Kluwer juridisch 2010, p. 159-167.
 • S.D. Lindenbergh & P.L.M. Schneider, ‘Over de grenzen van … artikel 7:658 lid 4 BW‘, Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP), 2010 special 3, p. 22-32.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Beroepsaansprakelijkheid: vier patronen en een paar losse eindjes’, in: W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh, Waar gehakt wordt… Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009, p. 229-240.
 • S.D. Lindenbergh, Arbeidsongevallen en beroepsziekten, Deventer: Kluwer 2009.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Vier kinderen en hun lotgevallen in het aansprakelijkheidsrecht‘, Nederlands Juristenblad (NJB) 2009/2075, afl. 41, p. 2670-2682.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Ore stabit‘, in: A.G. Castermans e.a. Ex Libris Hans NieuwenhuisDeventer: Kluwer 2009, p. 573-581.
 • S.D. Lindenbergh & P.P.M. van Kippersluis, ‘Non pecuniary losses‘, in: M. Faure (ed.), Tort law and economics, Encyclopedia of law and economics Vol. 1, Cheltenham: Edward Elgar 2009, p. 215-227.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Tranen met duiten, over het paradoxale karakter van het smartengeld‘, in: T. Hartlief & S.D. Lindenbergh (red.), Tien pennenstreken over personenschade, Den Haag: SDU 2009, p. 147-156.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Vaststelling van schade en de rol van de deskundige daarbij’, in: G.G. Hesen, S.D. Lindenbergh & G.E. van Maanen (red.), Schadevaststelling en de rol van de deskundige, Deventer: Kluwer 2008, p. 1-14.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Vaststelling van letselschade; veel aandacht voor een fictieve toekomst, weinig voor daadwerkelijke financiele zekerheid‘, Maandblad voor Vermogensrecht (MvV), 2008/118, p. 118-124.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Smartengeld voor naasten: de rechter heeft zijn werk gedaan en de rechter moet de klus afmaken‘, Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), 2008/36, afl. 5, p. 255-263.
 • S.D. Lindenbergh, ‘PETL: Remedies, Damages‘, Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S) 2008/31, afl. 5, p. 221-228.
 • S.D. Lindenbergh, ‘ ‘Schadevaststelling en de rol van de deskundige’, in: G.E. van Maanen, S.D. Lindenbergh & G.G. Hesen (red.), Serie Recht en Praktijk, Deventer: Kluwer 2008.
 • Y. Bacharias, S.D. Lindenbergh & P. Mascini, ‘Preventie van arbeidsuitval in arbeidsomstandighedenbeleid en civiele aansprakelijkheid‘, in: W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (red.), Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (Boom Masterreeks), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2008, p. 283-301.
 • J.W.M.K. Meyer & S.D. Lindenbergh, ‘Astbestschade buiten de werkomgeving‘, Nederlands Juristenblad (NJB) 2008/379, afl. 8, p. 436-443.
 • J.E. Hoitink, W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh, P.A.M. Mevis & L.J.J. Rogier, ‘Schadecompensatie strafvorderlijk optreden. Goed gefundeerd of vooral praktisch benaderd?’, Nederlands Juristenblad (NJB) 2008/745, afl. 15, p. 870-877.
 • S.D. Lindenbergh, Smartengeld, tien jaar later, Deventer: Kluwer 2008.
 • W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh & S.B. Pape, ‘Inleiding’, in: W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (red.), Privaatrecht ondersteund – doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving (Jonge Meesters), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2007, p. 1-12.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Schadevaststelling en de rol van de deskundige’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) 2007/59, afl. 10, p. 428-434.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Beperking van aansprakelijkheid bij personenschade van de reiziger, techniek en tendens in het gemene vermogensrecht’, in: K.F. Haak & S.D. Lindenbergh (red.), Personenschade van de reiziger in Europees perspectief (Rotterdam Institute of Private Law, afl. 2), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2007, p. 37-49.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Beperking van aansprakelijkheid bij personenschade van de reiziger, techniek en tendens’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S) 2007/14, afl. 3, p. 88-93.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Principles of European Tort Law: General conditions of Liability, Damage’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S) 2007/13, afl. 3, p. 83-87.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Damages as a Remedy for Infringements upon Privacy’, in: K. Ziegler (ed.), Human Rights and Private Law, Privacy as Autonomy, Oxford: Hart Publishing 2007, p. 93-101.
 • S.D. Lindenbergh, Alles is betrekkelijk: over de relatie tussen normschending en sanctie in het aansprakelijkheidsrecht (oratie Rotterdam), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2007.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Verzorging en huishoudelijke hulp, onzichtbare schade op een lastig kruisvlak’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP) 2006, afl. 4, p. 105-110.
 • S.D. Lindenbergh, ‘The Constitutionalisation of Private Law in The Netherlands’, in: T. Barkhuysen & S. Lindenbergh (eds.), Constitutionalisation of private law, Leiden: Nijhoff 2006, p. 97-128.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Damages (in tort)’, in: J.M. Smits (ed.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Cheltenham: Elgar 2006, p. 234-241.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Kosten bij verhaal krachtens subrogatie’, in: N. Tiggele-Van der Velde, J.G.C. Kamphuisen & B.K.M. Lauwerier (red.), De Wansink-bundel: van draden en daden. Liber amoricum prof. mr. J.H. Wansink (Serie Verzekeringsrecht), Deventer: Kluwer 2006, p. 321-331.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Tijd en schade’, in: J. Hulsman (red.), Tijd is geld, Zeist: Uitgeverij Kerckebosch 2006, p. 109-121.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Personal injury compensation in Europe: fatal accidents and secondary victims’, in: M. Bona, P. Mead & S. Lindenbergh (eds.), Personal Injury Compensation in Europe: Fatal Accidents and Secondary Victims, St. Albans: XPL Publishing 2005, p. 405-438.
 • S.D. Lindenbergh, ‘Schending en schade. Over aantasting van fundamentele rechten en eenheid in het schadevergoedingsrecht’, in: Rechtseenheid en vermogensrecht (BW-krant Jaarboek) 2005, p. 305-327.