Home

Welkom op de website van professor S. D. Lindenbergh.

Siewert Lindenbergh (1964) is als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Na een verblijf in de Verenigde Staten (1983/84) studeerde hij rechten in Leiden waar hij in 1998 promoveerde op een proefschrift getiteld Smartengeld. Sinds 2005 werkt hij als hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus School of Law. Naast zijn hoofdfunctie aan de Erasmus Universiteit is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem. Voorts is hij onder meer hoofddocent van de Grotius specialisatieopleiding Personenschade en hoofddocent van de specialisatieopleiding voor advocaten van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.

Onderzoeksthema’s waarover Lindenbergh publiceert liggen vooral op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht: personenschade, arbeidsongevallen en beroepsziekten, schadebegroting en doorwerking van mensenrechten in het vermogensrecht, compensatie aan slachtoffers van misdrijven.

Bezieling in zijn vak ontleent hij aan het puzzelen, het onderzoeken van de normatieve componenten van een probleem en het afwegen van argumenten, het in kaart brengen van complexe problemen en het verwoorden en overbrengen van de kern daarvan. Door zijn werk loopt als rode draad de vraag naar verbetering van de wijze van compensatie van nadeel, zowel in juridisch-technische zin als vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief.


renderImage.image

Van smart naar geld

Ervaringen van tien slachtoffers van letselschade met hun schadevergoedingsprocedure tot en met de Hoge Raad.

Download of bestel dit boek 


In de pers