Activiteiten

Nevenfuncties

 • Lid Tijdelijk adviescollege schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten
 • Hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk recht
 • Hoofddocent Grotius Opleiding Personenschade
 • Hoofddocent Specialisatieopleiding Advocatuur Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Lid Raad van advies De Bureaus
 • Lid Redactieraad Tijdschrift voor Privaatrecht
 • Vaste annotator Nederlandse Jurisprudentie

Recente activiteiten

 • 26 november 2020, presentatie Leidraad Beroepsziekten, De Letselschade Raad (online)
 • 25 november 2020, Schade en schade van derden, Grotius specialisatie opleiding Personenschade (online)
 • 24 november 2020, voorzitter A&V symposium (online)
 • 24 november 2020, Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht, voordracht A&V symposium (online)
 • 11 september 2020, oppositie promotie L.A.B.M. Wijntjens (Universiteit Tilburg)
 • 30 juni 2020, De vijf belangrijkste arresten van het afgelopen jaar, Voordracht WIJ-advocaten, Amsterdam
 • 11 juni 2020, cursus actualiteiten aansprakelijkheidsrecht, Borsboom & Hamm advocaten, Rotterdam
 • 24 en 25 februari 2020, cursus actualiteiten Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, Oranjestad, Aruba
 • 6 december 2019, promotie D.A. van der Kooij, EUR
 • 4 december 2019, Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Den Haag
 • 8 november 2019, Redressing historical injustice, Sexual abuse of minors in their history, experiences with attempts in redress, voordracht Universiteit Utrecht
 • 24 september 2019, Compensatie van misdrijfschade, solidariteit, verzekering, verhaal, Voordracht symposium Schadeverhaal, EUR
 • 27 juni 2019, promotie M.R. Hebly, EUR
 • 13 juni 2019, Smartengeld, lezing Reformatorische Studievereniging Rotterdam
 • 11 juni 2019, Arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren, cursus WNRA, Utrecht
 • 7 juni 2019, gedachtewisseling met Commissie Cohen (commissie compensatie door NS in WO II vervoerde slachtoffers), Amsterdam
 • 6 juni 2019, Arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren, cursus WNRA, Den Haag
 • 4 juni 2019, Arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren, cursus WNRA, Den Haag
 • 20 mei 2019, deelname expertmeeting Achmea, Apeldoorn
 • 15 mei 2019, Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, Vereniging van Letselschade Advocaten, Dalfsen
 • 8 mei 2019, Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, Holla advocaten, Den Bosch
 • 8 mei 2019, Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, Grotius specialisatieopleiding personenschade, Utrecht
 • 15 april 2019, De wet affectieschade in de praktijk, voordracht DAS rechtsbijstand, Amsterdam
 • 8 april 2019, De wet affectieschade in de praktijk, voordracht seminar WIJ advocaten, Amsterdam
 • 4 april 2019, De benadeelde partij in het strafproces: een civielrechtelijk koekoeksjong in het strafprocessuele nest, voordracht Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas, Rotterdam
 • 1 april 2019, De inktvlekwerking van het smartengeld: is sinds 15 maart het hek van de dam?, voordracht mastercourse Aansprakelijkheid & Verzekering, Rotterdam
 • 28 februari 2019, voorzitterschap promotieplechtigheid G.G.H. Hirang, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 7 februari 2019, Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, voordracht Post Academische Leergang Arbeidsrecht, Rotterdam
 • 25 januari 2019, Uw plicht, onze zorg, voordracht jaarsymposium Vereniging Letselschade Advocaten, Rotterdam
 • 11 december 2018, Affectieschade en shockschade in het strafproces, voordracht symposium LANGZ, Utrecht
 • 4 december 2018, Erkenning van beroepsziekten, voordracht symposium Tien jaar A&V, Rotterdam
 • 27 november 2018, Smartengeld voor nabestaanden, voordracht Personenschade Instituut van Verzekeraars, Den Haag
 • 7 november 2018, Schade en schade van derden, voordracht Grotius Opleiding Personenschade, Utrecht
 • 10 oktober 2018, Gedragscode afhandeling beroepsziektenclaims, Consultatieronde, De Letselschade Raad, Den Haag
 • 2 oktober 2018, Wat gaat de wet affectieschade ons brengen? Voordracht symposium NIVRE, EUR, Rotterdam
 • 20 september 2018, De wet affectieschade in werking, voordracht symposium Wet affectieschade (EUR en Vu), Den Haag
 • 6 september 2018, Post Academische Leergang Arbeidsrecht, Werkgeversaansprakelijkheid, Amsterdam
 • 29 augustus 2018, deelname brainstorm werkgroep affectievergoeding, Personenschade Instituut van Verzekeraars, Den Haag
 • 26 juni 2018, Gedragscode afhandeling beroepsziektenclaims, Presentatie eerste resultaten interviews, met Melissa de Groot, De Letselschade Raad, Den Haag
 • 25 juni 2018, De civiele vordering, voordracht Rechtbank Rotterdam, sector strafrecht
 • 19 juni 2018, Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht, PelsRijcken&DroogleeverFortuijn Advocaten & Notarissen, Den Haag
 • 7 juni 2018, Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht, CEES Advocaten, Naaldwijk
 • 5 juni 2018, Vergoeding van tranen met duiten, voordracht symposium Nysingh Advocaten, Utrecht
 • 17 mei 2018, Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, Holla Advocaten, Den Bosch
 • 16 mei 2018, Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, Vereniging van Letselschade Advocaten, Dalfsen
 • 25 april 2018, Beroeps(?)ziekten, ondergeschoven kinderen in het aansprakelijkheidsrecht, Voordracht openingsbijeenkomst project Gedragscode Beroepsziekten, SER, Den Haag
 • 9 april 2018, Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht, Mastercourse A&V, Rotterdam
 • 23 maart 2018, Evolutie en revolutie bij letselschade-afwikkeling, voordracht Symposium Personenschade Instituut van Verzekeraars, Apeldoorn
 • 8 februari 2018, Werkgeversaansprakelijkheid, PALA, EUR
 • 2 februari 2018, Facts and figures in law, toespraak Carlos III universiteit Madrid
 • 15 januari 2018, Verdieping aansprakelijkheidsrecht, Mastercourse A&V, EUR
 • Januari 2018, Interview EenVandaag in het item “Tranen met duiten’: hoogte smartengeld stijgt’
 • December 2017, Deelname aan een documentaire op NPO 2 als onderdeel van de serie Teken fan libben (‘teken van leven’), geproduceerd door Omrop Fryslân
 • 16 november 2017, De toekomst van de lestelschade, voordracht De Letselschade Raadsdag, Zeist
 • 16 november 2017, Schadevergoeding of genoegdoening, gastcollege UvA, Amsterdam
 • 8 november 2017, Schade en schade van derden, Grotius Opleiding Personenschade, Utrecht
 • 12 oktober 2017, Schade na een terroristische aanslag, Deelname (op uitnodiging) aan expertmeeting Ministerie van Veiligheid & Justitie, Den Haag
 • 22 september 2017, Zien is (er)kennen, Key note speech Conferentie Niet Aangeboren Hersenletsel, Leeuwarden
 • 8 september 2017, Werkgeversaansprakelijkheid, Post Academische Leergang Arbeidsrecht, Amsterdam
 • 30 juni 2017, Compensatie van personenschade in en buiten rechte, voordracht Summerschool Victimology, Utrecht
 • 21 juni 2017, voordracht expertmeeting zorgschade, Achmea Personenschade, Apeldoorn
 • 17 mei 2017, Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, Vereniging Letselschade Advocaten, Dalfsen
 • 11 mei 2017, Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, Holla Advocaten, Den Bosch
 • 9 mei 2017, Actualiteiten personenschade, Grotius Opleiding
 • 13 april 2017, Bezieling in het recht, opening lustrumcongres Lothgenoten, Rotterdam, EUR
 • 30 maart 2017, Compensatie, genoegdoening, erkenning, Lezing studiegezelschap Suum Cuique, Universiteit Leiden
 • 30 maart 2017, Voorzitter expertmeeting Zorgschade, De Lestelschade Raad, Den Haag
 • 10 maart 2017, oppositie promotie Thy Pham, EUR
 • 7 maart 2017, Verzilveren van letselschade, lunchlezing Gerechtshof Den Bosch, Den Bosch
 • 3 maart 2017, Het landschap van schadeverhaal, voordracht Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven, Den Haag
 • 23 februari 2017, Tranen met duiten, Voordracht Vereniging Young Professionals in Personal Injury, Rotterdam
 • 9 februari 2017, Werkgeversaansprakelijkheid, Post Academische Leergang Arbeidsrecht, Rotterdam
 • 4 januari 2017, voordracht cursus specialisatieopleiding advocatuur Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven, Utrecht
 • 6 december 2016 Symposium Culturen van letselschadeafwikkeling, voordracht ‘Noorwegen en Engeland’, Rotterdam, EUR
 • 25 en 26 november 2016 verdediging preadvies Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland, Leiden
 • 9 november 2016 Toekomstvisies op vergoeding van personenschade, voordracht symposium Achmea Personenschade, Zeist
 • 10 oktober 2016 Vergoeding van personenschade: beter dan een loterij? Voordracht VNAB Kennisbijeenkomst, Rotterdam
 • 5 oktober 2016 voorzitter expertmeeting zorgschade. De Letselschade Raad, Den Haag
 • 26 september 2016 Voordracht Verdieping aansprakelijkheidsrecht, Mastercourse Aansprakelijkheidsrecht, EUR
 • 21 september 2016 Voordracht ‘Tranen met duiten’, Gastcollege UvA, Amsterdam
 • 19 september 2016 deelname (op uitnodiging) bijeenkomst onderzoeken schadeverhaal Ministerie van Veiligheid & Justitie, Den Haag
 • 9 september 2016 Schade en schade van derden, voordracht Specialisatie opleiding Personenschade, Grotius, Den Dolder
 • 8 september 2016 Arbeidsongevallen en beroepsziekten, voordracht PostAcademische Leergang Arbeidsrecht, Amsterdam
 • 29 augustus 2016 deelname (op uitnodiging) bijeenkomst Slachtofferbeleid Ministerie van Veiligheid & Justitie, Den Haag
 • 30 juni 2016 Oppositie promotie J.E. van de Bunt, Leiden
 • 22 juni 2016 Oppositie promotie P.W. den Hollander, Leiden
 • 20 juni 2016 Verzilveren van letselschade, een reflectie, voordracht bezinningsdag Rechtbank Noord-Nederland, Wormer
 • 1 juni 2016 Actualiteiten schadevergoedingsrecht, voordracht Vereniging van Letselschade Advocaten, Nijkerk
 • 24 mei 2016 Culturen van letselschadeafwikkeling, voordracht afscheidssymposium F.Th. Kremer,directeur Personenschade Instituut van Verzekeraars, Den Haag
 • 17 mei 2016, cursus actualiteiten aansprakelijkheidsrecht, Grotius specialisatieopleiding Personenschade
 • 10 mei 2016, voorzitter expertmeeting Zorgschade, De Letselschade Raad
 • 3 maart 2016, The Personal Injury Process, Comparing Legal Cultures, PI Claims in The Netherlands, voordracht British Institute of International and Comparative Law, London
 • 18 februari 2016, Voorzitter expertmeeting Zorgschade, De Letselschade Raad
 • 13 november 2015; interview NRC Handelsblad over de hoogte van schadevergoedingen in Nederland
 • 21 juli 2015; interview De Volkskrant over belang van smartengeld
 • 20 juli 2015; reactie Dit Is De Dag op wetsvoorstel affectieschade. Beluister het fragment
 • 26 januari 2015; voordracht “Van smart naar geld: compensatie, erkenning, genoegdoening?“, lustrumsymposium Instituut Asbest Slachtoffers, Den Haag

Eerdere activiteiten/functies

 • 2015-2020: Voorzitter Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding, Ministerie van Defensie
 • 2013-2020: Lid (plv. voorzitter) Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • 2017-2019: Lid Commissie Statuut, Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • 2014-2019: Voorzitter redactie Verkeersrecht
 • 1998-2018: rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Nederland
 • 2011: voorzitter ‘Commissie Lindenbergh’, advisering over compensatie aan slachtoffers van seksueel misbruik van minderjarigen in Rooms-katholieke instellingen. Zie: Compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen, Advies aan de Bisschoppenconfenrentie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen en Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.
 • 2009-2013: Lid College voor Osteopatie
 • 2009-2012: Lid beroepscommissie Nederlands Instituut voor Register Experts (NIVRE)
 • 2009-2011: Lid bestuur Stichting Tegemoetkoming Legionella-slachtoffers
 • 2008-2010: Voorzitter Projectgroep Gedragscode Medische Aansprakelijkheid (GOMA)
 • 2008-2010: Lid Stuurgroep Gedragscode Medische Aansprakelijkheid (GOMA)
 • 2007-2015: Vaste annotator Ars Aequi (AA)
 • 1999-2013: Lid redactie Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S)
 • 1999-2012: Lid redactieraad Nieuwsbrief Personenschade
 • 1999-2012: Voorzitter redactie Maandblad voor Vermogensrecht (MvV)
 • 1998-2008: Lid redactie Tijdschrift voor Vergoeding van Personenschade (TVP)