Curriculum Vitae

Siewert Lindenbergh (Middelburg, 1964) is als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceert vooral op het gebied van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, onder meer over personenschade, doorwerking van mensenrechten in het vermogensrecht, arbeidsongevallen en beroepsziekten, schadebegroting. Naast zijn universitaire functie is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Voor zijn komst in 2005 naar Rotterdam werkte Lindenbergh vanaf 1991 als universitair docent en vanaf 1998 als universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1998 cum laude promoveerde op de dissertatie Smartengeld. Een meer uitvoerig overzicht van de activiteiten van Prof. Lindenbergh vindt u hier.

Siewert Lindenbergh (Middelburg, 1964) studied at Knox College in Galesburg (USA) in 1983-1984 and received his degree in law in 1990 at the University of Leiden, The Netherlands. From 1991 to 2005 he was university lecturer and after finishing his doctoral thesis in 1998 (on non-pecuniary damages, cum laude) he was appointed senior university lecturer at the University of Leiden. In 2002 Siewert Lindenbergh was visiting professor at the University of Gent (Belgium). Since 2005 he holds tenure in civil law at the Erasmus University of Rotterdam. He mainly publishes in the field of tort law, damages and industrial accidents and is a member of the editorial boards of several legal periodicals in The Netherlands. In addition to his academic work, Siewert Lindenbergh also serves as a deputy judge in the superior court of Arnhem-Leeuwarden. Furthermore, he teaches many courses to practicing lawyers.